logo

Bảng Giá

Bảng giá thuê xe 16 chỗ cưới

Bảng giá thuê xe 16 chỗ cưới

  • Nội thành không chờ ăn: 1.000.000 vnđ
  • Ngoại thành: Liên hệ 0912 126 555
  • Ngoài giờ: 80.000 vnđ
Bảng giá thuê xe 16 chỗ đi các Tỉnh

Bảng giá thuê xe 16 chỗ đi các Tỉnh

  • Tuyến Đường: Xuất phát từ Hà Nôi
  • Số Km: Phụ thuộc địa điểm cần đi
Bảng giá thuê xe 16 chỗ đi du lịch

Bảng giá thuê xe 16 chỗ đi du lịch

  • Tuyến Đường: Xuất phát từ Hà Nội
  • Số Km: Tùy thuộc từng điểm du lịch
Bảng giá thuê xe 16 chỗ theo tháng

Bảng giá thuê xe 16 chỗ theo tháng

  • Tuyến Đường: Nội và ngoại thành Hà Nội
  • Số Km: 2600
Facebook
Google +
Support
Rober Kiyosaki tới thăng long group
Dịch vụ thiết kế phần mềm đa cấp hoàn hảo
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02