logo

Thuê xe 16 chỗ du lịch


 
Cho thuê xe 16 chỗ đi Kinh Môn Hải Dương

Cho thuê xe 16 chỗ đi Kinh Môn Hải Dương

 • Tuyến đường :   Hà Nội - Kinh Môn Hải Dương
 • Số Km :   110km/chiều

 
Cho thuê xe 16 chỗ đi Chí Linh Hải Dương

Cho thuê xe 16 chỗ đi Chí Linh Hải Dương

 • Tuyến đường :   Hà Nội - Chí Linh Hải Dương
 • Số Km :   85km/chiều

 
Cho thuê xe 16 chỗ đi Cẩm Giàng Hải Dương

Cho thuê xe 16 chỗ đi Cẩm Giàng Hải Dương

 • Tuyến đường :   Hà Nội - Cẩm Giàng Hải Dương
 • Số Km :   60km/chiều

 
Cho Thuê Xe 16 chỗ đi Tứ Kỳ Hải Dương

Cho Thuê Xe 16 chỗ đi Tứ Kỳ Hải Dương

 • Tuyến đường :   Hà Nội - Tứ Kỳ Hải Dương
 • Số Km :   100km/ chiều

 
Cho thuê xe 16 chỗ đi Nam Sách Hải Dương

Cho thuê xe 16 chỗ đi Nam Sách Hải Dương

 • Tuyến đường :   Hà Nội - Nam Sách Hải Dương
 • Số Km :   95km/chiều

 
Cho thuê xe 16 chỗ đi Thành Phố Hải Dương

Cho thuê xe 16 chỗ đi Thành Phố Hải Dương

 • Tuyến đường :   Hà Nội - Thành Phố Hải Dương
 • Số Km :   80km/chiều

Thuê xe 16 chỗ tháng


 
Thuê xe tháng 16 chỗ Hiace

Thuê xe tháng 16 chỗ Hiace

 • Giá thuê 1 tháng:  Liên hệ 0912 126 555 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 Ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 Km

 
Thuê xe tháng 16 chỗ Mercedes Sprinter

Thuê xe tháng 16 chỗ Mercedes Sprinter

 • Giá thuê 1 tháng:  Liên hệ 0912 126 555 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2600 km

 
Thuê xe tháng 16 chỗ Ford Transit

Thuê xe tháng 16 chỗ Ford Transit

 • Giá thuê 1 tháng:  Liên hệ 0912 126 555 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 Ngày
 • Số km sử dụng:   2600 km

Thuê xe 16 chỗ cưới


 
Thuê xe cưới 16 chỗ Ford Limousine

Thuê xe cưới 16 chỗ Ford Limousine

 • Nội thành không chờ ăn :  
 • Nội thành có chờ ăn :  
 • Ngoại thành :   Liên hệ: 0912 126 555
 • Ngoài giờ :  

 
Thuê xe cưới 16 chỗ ngoại thành

Thuê xe cưới 16 chỗ ngoại thành

 • Nội thành không chờ ăn :   1.000.000 VNĐ
 • Nội thành có chờ ăn :   1.200.000 VNĐ
 • Ngoại thành :   Liên hệ 0912 126 555
 • Ngoài giờ :   80.000 VNĐ

 
Thuê xe cưới 16 chỗ nội thành

Thuê xe cưới 16 chỗ nội thành

 • Nội thành không chờ ăn :   1.000.000 vnđ
 • Nội thành có chờ ăn :   1.200.000 vnđ
 • Ngoại thành :   Liên hệ 0912 126 555
 • Ngoài giờ :   80.000 vnđ

Liên hệ thuê xe

 • PHÒNG VẬN TẢI - CÔNG TY DU LỊCH QUỐC TẾ SEN XANH
 • Địa Chỉ: 27 Lạc Trung ,Hai Bà Trưng , Tp Hà Nội
 • Số Điện Thoại:(04 )3247 4692 ( Nhánh 01- 05 )
 • Hot Line:0912.126.555, Fax:(04) 3247.4693
 • Email:xedulichsenxanh@gmail.com
Facebook
Google +
Support
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02